1. Η εταιρεία ‘K.FIRST DIAL E.E.’ (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς / κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν επιλέγοντας κάποιο από τα παρακάτω πακέτα NOVA: Nova3Play Family, Nova3Play Family+, Nova3Play Cinema, Nova3Play Cinema+, Nova3Play Sports, Nova3Play Sports+, Nova3Play Full, Nova3Play Full+, Nova Sports Pack, Nova Cinema Pack. Nova Full Pack από το line4you προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση.

2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει για τους συνδρομητές οι οποίοι κατά την διαδικασία της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εκάστοτε εκπρόσωπο του line4you θα αναφέρουν τον κωδικό του διαγωνισμού που έχουν δει σε κάποια προωθητική ενέργεια.

3. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ‘K.FIRST DIAL E.E.’ καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

4. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα line4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

5. Σε κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι ενεργοποιηθούν σε κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα NOVA αποκλειστικά μέσω του line4you (επίσημος συνεργάτης NOVA).

6. Οι διαγωνισμοί που διεξάγει η «Διοργανώτρια Εταιρεία» δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια την NOVA.

7. Στους διαγωνισμούς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής υφιστάμενοι συνδρομητές NOVA.

8. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα πληρούν τους όρους συμμετοχής. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.

10. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα line4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας.

11.Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα line4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

12.Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα line4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

13.Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα με τους όρους Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.